Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORTA VADELİ KREDİ NEDİR?


İktisadî hayatta oynadığı rol, İkinci Dünya Savaşından beri gittikçe artan bir önem kazanmıştır.

Orta vadeli kredinin zaman sınırı kesin değildir. Hangi uzunluktaki sürenin orta vadeli sayılması gerektiğine dair literatürde ve tatbikatta birlik yoktur. Örneğin Alain Cotta 1 ilâ 3 yıl süreli,  Jean Romeuf'ün yönetimindeki iktisadi ilimler Sözlüğü süresi 5 yılı aşmayan ve Pierre Vajda yönetimindeki Les Finances Modernes adlı Hachette yayımı 2 ila 7 yıl süreli kredileri orta vade kapsamına almaktadır.

Eskiden beri yapıla gelmiş bir sınıflandırmaya göre, döner sermaye ile yürütülen firma faaliyetini kolaylaştırmak için az bir süre sonra geri ödenmek şartı ile açılan krediler, kısa vadeli işlemlerin kapsamına girmektedir. Sabit kıymetlerin gerektirdiği borçlanmalar ise, prensip itibarı ile uzun vadeli kredilerle karşılanmaktadır. Vadesi bu ikisi arasında bulunan, tesisleri yenilemek ve genişletmek için lüzum duyulan ödünç fonlar ise, orta vadeli kredilere konu olmaktadır. Ancak tatbikatta, teçhizat ihtiyacını karşılamak ve inşaat işleri için orta vadeli krediden çok geniş ölçüde yararlanıldığı dikkate çarpmaktadır.

Almancası : mittelfristige Darlehen. 

Fransızcası : crédit â moyen terme.

İngilizcesi : medium term credit.

(Bk: kısa vadeli krediler, uzun vadeli kredi, kredi, kredi türleri, ara finansman).