Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ORTALAMA İSTİHLAK EĞİLİMİ NEDİR?


Belli bir dönemde yapılan tüketim harcamalarının harcanabilir gelir içindeki payı, diğer bir deyişle belli bir dönemde yapılan tüketim harcamalarının harcanabilir gelire oranı.

(Bk; ortalama tüketim eğilimi).