Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖRTÜLÜ ÖDENEK NEDİR?


Bir kurumun sermayesine dahil olması gerekli değerlerin ödünç alınmış gibi tutulması. Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.