Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OTONOM YATIRIM NEDİR?


Millî gelirden bağımsız olan, diğer bir deyişle millî gelirdeki değişmelerden etkilenmeyen yatırım harcamaları.

(Bk; bağımsız yatırım).