Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OYLAMA TRÖSTÜ NEDİR?


Bu sistem 19 Yüzyılın büyük iş adamlarından Rockefeller'in avukatı T. Dood'a atfedilen bir buluştur.

T. Dood, Amerikadaki çok sayıda dağınık petrol işletmelerini tek bir idare altında toplamayı düşünmüştür. Bu amaçla Standard Oil Company adında bir malî sendika kurmuştur. Elde ettiklerinden daha yüksek kâr vadederek petrol ayrıcalığına sahip olanları ve petrol şirketlerinde hisse sahibi bulunanları bir tröst halinde örgütlemiştir.

T. Dood tarafından kurulan ilk büyük tröst'ün özelliği şudur:

Petrol ayrıcalığına veya hisse senedine sahip olanlar, hakları üzerindeki tasarruf yetkisini Rockefeller'e devretmişlerdir. Hisse senetlerinin mülkiyeti kendilerinde kalmakla beraber, bu senetlerin verdiği oy hakkı Rockefeller'e intikal etmiştir. Rockefeller Grupu, kendi sermaye kaynaklarından çok daha geniş yatırım ve işletme sahasını böylece ele geçirmiştir.

1890 da çıkartılan Sfıerman Act, oylama tröstlerini yasaklamıştır.

Almancası : aut das Stimmrecht beschrânkter Trust. 

Fransızcası : pool d'entreptises. syndicat d'entreprises.

İngilizcesi : voting trust.

(Bk; Sherman Act).