Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖZ KAYNAKLAR NEDİR?


İşletmeye sahip, ya da ortakları tarafından sağlanan varlıklar tutarını temsil eden öz sermaye toplamından ibarettir, işletmenin finansal yapısını inceleme görüş açısından, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, esas itibariyle iki grupta toplanabilen kaynaklardan para ve mal şeklinde varlıklar elde edilecektir. Modern pazar ekonomisi içinde faaliyette bulunan bir çok işletmede, başta çeşitli şekilde satınalma gücü elde edilecek ve bu satınalma gücü işletmenin faaliyet araçlarının (bina, makine vs.) elde edilmesi amacıyla kullanılacak, çeşitli varlıklara yatırılacaktır. Bu görüş açısından bakılınca işletme ortaklarından sağlanan satınalma gücü toplamına öz kaynaklar, işletmenin borçlanması suretiyle sağlanan fonlara yabancı kaynaklar adı verilmektedir. Diğer deyişle, işletme varlıkları, borçları ve sermayesinin belirli bir andaki tutarlarını gösteren bilançoya bakıldığında, borçlar toplamının yabancı kaynaklardan, öz sermaye tutarının da öz kaynaklardan sağlandığı kabul edilmektedir. Böylece, belirli bir bilânçoda görülen öz sermaye toplamı, öz kaynaklar toplamı ile eş anlamlıdır.

Almancası : Eigenkapital. 

Fransızcası : capitaux propres engagés.

İngilizcesi : proprietary capital.

(Bk; öz sermaye, bilânço).