Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖZEL HESAP NEDİR?


1- Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan kamu idareleri bünyesinde geliştirilen projeler için aktarılan hibe ve kredi niteliğindeki tutarların izlendiği hesapları ifade eder.

2- Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında imzalanan ikraz/kredi anlaşması uyarınca proje amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere bir özel hesap açılması gerekmektedir. Özel hesap genellikte T.C.Merkez Bankası nezdinde açılmaktadır. Bu hesabın açılması, hesaba para aktarımı, hesaptan yapılan çekilişlerin esasları ikraz/kredi anlaşmasında düzenlenmektedir. Özel hesabın T.C. Merkez Bankası dışında özel bir bankada açılması da mümkündür.

İngilzcesi; Special Account