Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖZEL TEŞEBBÜS NEDİR?


Kamu kesimi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan girişim.

(Bk; özel sektör).