Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PAPEN (Franz von) NEDİR?


Harcamaları arttırarak işsizlikle mücadele edilebileceğini Keynes'ten önce düşünmüş devlet adamıdır.

1879-1969 yılları arasında yaşamıştır.

Esas mesleği askerlikti. Birinci Dünya Savaşı başlangıcında, Amerika’da geniş ve başarılı bir casusluk ve sabotaj örgütü kuruştur. Batı cephesinde tümen kurmay başkanlığı yapmıştır. Türk Ordusunda müşavir olarak hizmet etmiştir. Ateşkesten sonra politikaya girmiş ve Başbakan olmuştur. Hitler'in ilk kabinesine Başbakan Yardımcısı olarak katılmıştır. Viyana Büyük Elçiliğine tayin edilmiş ve Avusturya ile Almanya'nın birleşmelerini hazırlamıştır. Uzun yıllar Büyük Elçi sıfatıyla Ankara’da bulunmuştur.

Bir Türk dostu idi. 

Von Papen'in Başbakanlığı, Almanya’da işsizliğin had safhaya vardığı yıllara rastlamıştır. Bu devlet adamı, iktisadi buhranı hafifletici bir tedbir olarak kredilerin genişletilmesini, sanayie mali yardım yapılmasını ve devlet siparişlerinin çoğaltılmasını teklif etmiştir. Arttırılacak harcamaların öz miktarlarını kat kat aşacak gelir doğurucu etkisi olacağını düşünmüştür. Von Papen kabinesi, 14 Haziran 1932 ve 4 Eylül 1932 tarihleri arasında çıkardığı kararnamelerle, bu maksada bir milyar Reichsmark'tan fazla ödenek bağlamıştır.

Von Papen'in iktisadî hayatı canlandırmak üzere düşündüğü formül doğru idi. Ancak işsiz sayısı altı milyonu aşkın olan bir ülkede iktisat tarihinin kaydettiği en şiddetli bunalıma 1 milyar Reichsmark'lık bir harcama ve kredi hacmi, yeterli bir doz oluşturmaktan uzaktı.

Nasyonal Sosyalistler iktidara gelince, aynı tekniği büyük dozlarla ve planlı tertiplerle uygulayarak işsizliği yenmişlerdir.

Amerika Birleşik Devletlerinde de, Von Papen'in fikrini andıran bir metodla iktisadî durgunluğa karşı tedbirler alınmıştır.

Keynes'in Genel Teorisi, Von Papen'in giriştiği tecrübeden dört yıl sonra yayımlanmıştır.

(Bk; John Maynard Keynes, Keynes sistemi, çarpan, yatırım çarpanı, New Deal. Dr. Schacht, konjonktür buhranları, gelir politikası, Rodbertus, Ferrara).