Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PARA EROZYONU NEDİR?


Enflâsyon etkisiyle ödeme aracı biriminin değerinde zamanla husule gelen yıpranmayı ifade eder.

Banknot miktarının ve kredi hacminin zamanla şişmesi, piyasa dengesinde kaçınılmaz bir baskı uyandırır. Çeşitli maddelerin fiyatları birbirini izleyerek yükselir. Büyük firmalar, model değiştirirken fiyatları ayarlayarak hissettirmeksizin mamullerinin bedelini pahalılık cereyanına intibak ettirirler.

Para erozyonu, çok defa devalüasyon eğilimlerini kuvvetlendirir ve spekülâsyonu tahrik eder.

Almancası : Geldentvvertung. Wâhrungsabwertung. 

Fransızcası : érosion monetaire.

İngilizcesi : monetary erosion.

(Bk; gizli enflâsyon, kronik enflâsyon).