Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PARA POLİTİKASI


*Bir ülke ekonomisindeki para arz hacmini değiştirmeye yönelik politikalar bütünüdür.
Uygulama yöntemleri arasında Merkez Bankası’nın senetleri nakite çevirdiği açık piyasa
müdahalesi, banka işlemleri ve kredi tavanının değiştirilmesi sayılabilir. Para politikaları
depresyonda yetersiz kalır.

*Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın
elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade eder.
Uygulanmasından sorumlu kuruluşlar merkez bankalarıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kanununda, Bankanın temel amacının fiyat istikrarı olduğu ifade edilmiştir.