Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PARA TALEBİ NEDİR?


Önemini ilk belirten ilim adamları, Thomas Tooke ve Léon Walras'tır.

Para talebi, ekonomi süjelerinin ihtiyaç duydukları birinci derece likiditeler toplamıdır.

Likidite, kullanılabilecek durumda olan satınalma gücüdür. Fertlerin ve firmaların ceplerindeki ve kasalarındaki para ile bankalardaki carî hesapları ve derhal tahsil edilebilir diğer alacakları birinci derece likidite niteliğindedir.

Almancası : Geldnachfrage. 

Fransızcası : demande de la monnaie.

İngilizcesi : demand for money.

(Bk; para arzı, para tutma Saikleri, Thomas Tooke, Leon Walras, Don Patinkin, reel ankes etkisi, likidite).