Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PARA TEORİLERİ NEDİR?


Miktar teorisi toplam talebi açıklamaya çalışan bir teoriden ziyade sadece ekonomide toplam talep açığının oluşamayacağını öne süren bir teoridir. Bu teori aslında her arz kendi talebini yaratır şeklinde ifade edilen ünlü Say Kanununun modern bir ifadesidir.
Para değerindeki ya da aynı şey demek olan genel fiyat düzeyindeki değişmeleri para miktarındaki değişmelerle açıklayan görüşe miktar teorisi denir. M.V=T.P Teorinin en yalın ifadesi şöyledir; “para miktarıdanki değişmeler dorudan doruya ve aynı oranda fiyat değişmelerine neden olur. Örneğin para miktarı %10 artmış ya da azalmışsa fiyatlar da %10 artar veya azalır.
Miktar teorisi esas olarak paranın sadece mübadeleleri kolaylaştıran bir araç olduğunu ekonomik hayatta başka hiç bir işlevi olmadığı görüşüne dayanır. Para miktarının (M) değişmesi dolaşım hızı (V) ve üretim miktarını (T) etkilemez. Miktar teorisinin tek iddiası M’deki değişmelerin V ve T’ye hiçbir etki yapmayacağını, bu nedenle doğrudan doğruya ve aynı oranda P’yi değiştireceğidir.

(Bk: Miktar Teorisi, Psikolojik Para Teorisi. Banos. Fisher Formülü. Cambridge Denklemleri. Devlet-Para Teorisi, Fiyat-para, Wicksell, Cassel).