Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PARAMETRİK OLAN ve OLMAYAN HİPOTEZ NEDİR?


Sıfır varsayımının ve alternatif varsayımın oluşturularak istatistiksel değerlendirme sonucu sıfır varsayımının yargılanması.

(Bk; Hipotez testi, Çebişef eşitsizliği).