Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PARASTATAL NEDİR?


İtalyancadan diğer dillere geçmiş, fakat her yerde aynı anlamı taşımayan bir terimdir.

Fransızcada, çok az kullanılmaktadır.

İtalyanlar yarı resmi örgütleri bu kelime ile ifade etmektedirler.

Belçikalılar ise, kısmen veya tamamen bağımsız olan karma ekonomi kuruluşlarına parastatal demektedirler. 

Fransızcası : para-etatigue.