Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PARAŞÜT TEORİSİ NEDİR?


Léon Walras'ın imzasını taşımaktadır.

Bu teori, Bimetallizm veya Çift Maden Sistemi denilen para rejimlerini savunmak maksadıyla öne sürülmüştür.

Paraşüt Teorisi, şöyle özetlenebilir:

Genel fiyat seviyesi, uygulamadaki para miktarına bağlıdır. Para miktarı ise, değerli maden stoku ile ilişkilidir. Fiyat seviyesindeki dalgalanmalar, kıymetli maden stoklarının fazla veya az gelmesinden doğmaktadır. Kıymet ölçüsü olarak tek bir metal kullanılırsa, bu maddenin üretimindeki değişiklikler piyasada şiddetli tepkiler uyandırmaktadır. Çift Metal Sisteminde ise, altının nedretini, gümüş stokunun bolluğu denkleştirmekte ve gümüş fiyatındaki istikrarsızlık altının yüksek kıymetile giderilebilmektedir. Bu iki madenden birinin üretimindeki ve fiyatındaki istikrarsızlığı frenlemek üzere, diğeri paraşüt hizmeti görmektedir.

Fransızcası : théorie de parachute. 

İngilizcesi : symmetallist system of a goldstandard with a regulatory silver currency.

(Bk; Léon Walras, çift metal sistemi, topal mikyas).