Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PARETO (Vilfredo-Frederico-Damaso) NEDİR?


İtalyan iktisatçısı ve sosyologudur.

1848-1923 yıllarında yaşamıştır.

Bir aristokrat ailedendir. Faşizmin ideolojik öncüsü olduğu ileri sürülmüştür. Paris’te doğmuştur. Mühendislik okumuştur. Bir demiryolu kumpanyasına müdür olmuştur, İtalyan demir sanayiini yönetmiştir, iş hayatında geniş tecrübe kazanmıştır.

Politikaya yakın ilgi göstermiştir. Bütün hükümetleri sert eleştirilere hedef tutmuştur.

Panraleoni'nin telkinleri altında iktisat teorisini incelemeğe başlamıştır. Piyasa tatbikatından yetiştiği halde, tercihi salt teoriye kaymıştır. Leon- Walras'tan sonra, Lozan Üniversitesine iktisat profesörü olmuştur.

Leon Walras ve Vitfredo Pareto, Lozan Ekolünün kurucularıdır. Genel Denge Teorileri nin temsilcileridir. 

Pareto, Paris Üniversitesinde de okutmuştur. Ancak kendi vatanında hiç ders vermemiştir.

1912 den sonra, tahlillerini sosyoloji konularına yöneltmiştir.

Pareto'nun iktisadî düşünce tarihindeki yeri şöyle özetlenebilir:

İktisat teorisine matematik tahlil metodlarını uygulamıştır.

Ricardo' nun teorilerini matematik yardımıyla izah etmeği denemiştir. Birçok noktalarını işleyerek derinleştirerek, düzelterek ve değiştirerek yepyeni denilebilecek bir sistem ortaya çıkarmıştır.

Ricardo'nun kıyaslamalı maliyetler kavramından hareket ederek birçok piyasalarda Birbirlerine Bağlı Fiyatlar Dengesi Teorisine varmıştır. Denge modelini ihracatı ve fiyatları da kapsayacak açık ve genel bir sistem halinde geliştirmiştir. Milletlerarası Fiyatlar Dengesi Teorisini kurmuştur.

Walras'ın Kıymet Teorisini tatminkâr bulmamıştır. Onun redret kavramı yerine ofelimite terimini ikame etmiştir. Marjinal faydaya da basit ofelimite demiştir.

Toplam ofelimite terimini kardinal fayda kavramına ve fonksiyon indeksi terimini ordinat fayda'ya tercih etmiştir. Kardinal fayda yerine kayıtsızlık eğrileriyle ve tercih eğrileri ile tahlillerini yürütmüştür, ilk defa Edgeworth'un kullandığı kayıtsızlık ve tercih eğrilerinden başlayarak, tam rekabette denge durumlarına erişmek ve indeks fonksiyonları adını verdiği ordinat indekslere varmak mümkün olabileceğini göstermiştir.

Üretim Teorisinde, tercihler yaklaşımından tahlillerini geliştirmiş, üreticinin davranışını kayıtsızlık eğrileriyle ve (en yüksek kâr çizgilerile tam ve eksik transformasyon çizgilerile ilh..) izah etmiştir.

Maliyet Teorisinde, tam rekabet koşullarının ideal denge durumunda, fiyatın marjinal maliyete ve aynı zamanda toplam hasılatın toplam masraflara eşit olacağı sonucuna varmıştır.

Kendisini Ekonometri'nin öncüleri arasına geçiren meşhur Pareto Kanunu geniş ilgi toplamış ve harareti tartışmalara yol açmıştır.

(Bk; Pareto Sosyolojisi. Pareto Kanunu, Pantaleoni, Leon Walras, kayıtsızlık eğrileri, ofelimite).