Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PARİS BORSASI NEDİR?


1724 de faaliyete geçmiştir.

Bugünkü Paris Borsa Sarayı, Thomas Aquinas Manastırının arsasında 1808 de inşa edilmeğe başlanmıştır. Bina 1826 da hizmete açılmıştır.

Paris Borsasında iki ayrı piyasa vardır: resmi piyasa ve serbest piyasa.

Parquet denilen resmî piyasadaki muameleler, borsa ajanlarının aracılığı ile yürütülür. Borsa ajanlarının aracılık hizmetlerini kote edilmiş değerlere inhisar ettirmeleri mecburidir. Bunlar yeminli kişilerdir ve resmî statü sahibidirler. Kendi adlarına alım satım yapamazlar. Ancak mevkilerini peştemallık karşılığı devredebilirler.

Parquet muameleleri, peşin ve vadeli olarak ikiye ayrılmıştır. Peşin muamelelerin hesap bakiyeleri, ay sonlarında tasfiye edilir.

Serbest piyasadaki simsarların resmî bir statüleri yoktur. Bunlar kote edilmiş veya edilmemiş her türlü kıymeti alıp satabilirler. Mevkilerini peştemallık karşılığı resmî ajanlar gibi devredebilirler.

(Bk; borsa, borsa spekülâsyonu. Wall Street).