Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PATERSON (William) NEDİR?


İngiltere Bankasının kurucusudur.

1658-1715 arasında yaşamıştır.

İskoçyalıdır. 1688 Devrimini desteklemiştir. Dış ticaretten büyük servet yapmıştır.

1693 de Londra yargıçlarından Lord Holt, sarraflar ve bankerler tarafından çıkarılmış makbuzların para gibi uygulamaya sürülmesini kanuna aykırı görmüştü. Bu karar, kredi muameleleriyle uğraşanların durumlarını az çok sarsmıştı. William Paterson, Londra iş çevrelerini temsilen mahkeme kararına itiraz etmiştir. Aynı zamanda hükümete başvurarak, banknot çıkarmak, imtiyazını, elinde tutacak bir banka kurmayı teklif etmiştir. İngiltere hükümeti, o sırada, Londra tacirlerine borçlarını ödemekte zorluk çekiyordu. William Paterson, bankanın borcunu % 8 faizle kabulleneceğini bildirdiğinden, dilediği imtiyazı alabilmiştir.

Paterson İngiltere Bankası nın ilk idarecisidir. Afrika Hindistan ve Panama ile İskoçya arasında ticareti düzenlemek üzere bir şirket kurmuştur. Darien Company adı verilen teşebbüsü acı bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır, İngiltere kralının iktisadî ve malî müşavirliğini ödemiştir. Serbest değişim ilkelerini savunmuştur, iktisadî konularda birçok yazıları çıkmıştır.

(Bk; İngiltere Bankası, Darien Company).