Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PHILIPPIS EĞRİSİ NEDİR?


Kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın tam istihdam düzeyini aşması durumunda genel fiyat düzeyinin yükselmeye devam etmesi eğiliminden hareket eden Philipps Yasası'na göre, çalışır. İşsizlik oranındaki değişmeyle, parasal ücret artış hızı arasındaki ilişkinin grafik yardımı ile gösterilmesidir. Phillips Yasası'na göre, parasal ücretler işsizliğin düşük olduğu durumlarda daha hızlı artar. Genel olarak yasa, fiyatlardaki istikrarın işsizlik cinsinden maliyetini ifade eder. (Grafiği verilebilinir.)