Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PİLOT BÖLGELER NEDİR?


Belirli bir konudaki kalkınma modelinin öncelikle uygulandığı bölgeleri ifade etmektedir.

Pilot bölge, kalkınmanın yükünün esas itibariyle devlete yüklendiği projelerde söz konusu olabileceği gibi, kamu idaresi ile halkın el ele vermesinin öngörüldüğü projeler için de düşünülebilir. Meselâ İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında toprağın erozyonlardan korunması için alınan tedbirler arasında devletin gerekli şartları olan yerlerde örnek toprak muhafaza alanları meydana» getireceği öngörülmektedir. Öte yandan «kalkınma çabalarına toplumun tüm olarak katılması, küçük toplum birimlerinde kalkınma isteklerinin artırılması» amacını güden toplum kalkınmasında da pilot bölgelerin çok önemli rolleri bulunmaktadır.

Toplumun küçük birimleri ile kamu idaresinin kalkınmaya yönelmiş bu işbirliğinde seçilecek olan pilot bölgelerde bazı özellikler aranmaktadır. Gerçekten pilot bölgenin iyi seçilmesi projenin başarıya ulaşabilmesi üzerinde geniş ölçüde etkili olmaktadır.

Pilot bölgelerin iyi seçilmesi yanında genellikle ilk defa uygulanacak olan kalkınma projesinin de iyi hazırlanmış ve çevrenin koşullarına uydurulmuş olması gerekmektedir. Meselâ köyler için uygulanması düşünülen toplum kalkınması programlarında köyün coğrafî şartları yanında iktisadî gücü, köylünün sosyal davranışları gibi diğer faktörlerin de hesaba katılarak pilot bölgenin seçilmesi lâzımdır.

Pilot bölgelere gelişme halindeki ülkelerde daha çok önem verilmekle beraber, gelişmiş ülkelerde de belirli bir teknik yeniliği uygulamak ve elde edilen sonuçlara göre hareket etmek üzere pilot bölgelerden yararlanıldığı görülmektedir.

Almancası : Entscheidungszone. 

Fransızcası : zones d'amenagement.

İngilizcesi : target zone.

(Bk; bölgesel planlama, bölgesel kalkınma).