Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

POPÜLİZM NEDİR?


Türkçedeki karşılığı Halkçılık'tır. Popülist ise Halkçı anlamındadır.

i) Rusya'da, halka dayanarak ve onu tahrik ederek Çarlık otoritesine mücadele açmağa çalışmış ideolojik harekete POPÜLİZM deniliyordu.

ii) Amerika’nın siyasî tarihinde de, yoğun faaliyet göstermiş bir Popülist Parti vardır. Resmî adı, Amerika Birleşik Devletleri Halk Partisi idi. Bu parti, 1891 de kurulmuştur. Kuzey Batı ve Güney bölgelerinin hoşnutsuz çiftçilerine dayanmıştır. Seçimlerde, Demokratlar ile güç birliği yapmıştır. Bir milyon oy topladığı olmuştur. 1894 Seçimlerinin başarısızlığı üzerine, popülistlerin birçoğu Demokrat Partiye geçmiştir. Bağımsızlığını koruyan ufak bir grup, ayrıca Demokrat Partiyi desteklemiştir. Kalanları da, 1912 yılına kadar Orta-Yol sloganı etrafında birleşerek faaliyet göstermişlerdir.

iii) Fransa'da 1929 da kurulmuş bir edebiyat akımıdır. Temsilcileri L. Lemonnier ve A. Thrive'dir.

Almancası : Populismus. 

Fransızcası : Populisme, Parti Popüliste.

İngilizcesi : Populism, Popülist Party.

(Bk; Narodnichestvo).