Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

POSTA ÇEKLERİ NEDİR?


İlk defa, Birinci Dünya Savaşından önce Viyana'da kullanılmıştır.

Amerika Birleşik Devletlerinde ve Büyük Britanya’da, bu sistem benimsenmemiştir.

Posta çeklerinin statüsü, bazı yönlerden, çekli banka hesaplarından ayrılır.

Çekli posta mevduatına faiz ödenmez. Bunlar, cari hesap niteliğinde de değillerdir ve borçlu duruma geçemezler.

Çekli posta mevduatı, iktisadî karakteri bakımından, tasarruf hesabı durumunda değildir. Firma ödemelerinde de, posta çekleri nadiren kullanılır. Posta çeki sistemi, esnafın ve orta halli tabakaların muamele saikile tuttukları paranın tedavülünü kolaylaştıran bir mekanizmadır.

Posta çeklerinin avantajları şunlardır:

Çekli mevduata faiz ödenmediği ve bunlar bir kredi aleti olmadıkları için, sistemin maliyeti ucuzdur.

Postada toplanan mevduat, devlet hazinesinin bir likidite kaynağıdır. Posta mevduatı doğrudan doğruya idare tarafından işletilmemekte ve fazla fonlar hazinenin faydalanmasına arzolunmaktadır. Ankes olarak ayrılan miktarın ötesi, devletin dalgalı borçlarından tasarruf sağlamaktadır.

Almancası : Postscheck. 

Fransızcası : chéque postal.

İngilizcesi : post cheçue, postal cheque.

(Bk: muamele saikile para talebi, çek, çek türleri, hâzine bonoları).