Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PRİM NEDİR?


Çok değişik anlamlarda kullanılan bir sözcüktür. Kökü, Lâtince'de mükâfat anlamına gelen praemium' dur.
Ücretlilere ödenen ikramiye, dış ticareti desteklemek üzere uygulanan kur farkı, satıcının müşteriyi bağlamak üzere verdiği hediye yahut yaptığı tenzilât, aranılan bir malın veya menkul değerin piyasada yükselmesi, devletin kamu sektöründeki veya özel sektördeki firmalar yararına tanıdığı bazı avantajlar prim terimile ifade edilebilir.
Primli piyasa, bir borsa terimdir. Emisyon primi, bir menkul kıymetin nominal fiyatından pahalı arzedilmesi halinde, aradaki farktır, itfa primi, bir tahvilin emisyon fiyatı ile vadesi geldiğinde ödenen bedel arasındaki farktır.
Prim sözcüğünün kullanıldığı yerlere birkaç örnek verelim:
Primli işlemler, inşaat primi, çocuk primi, yatırım primi, ihracat primi, feragat primi, sigorta primi, gayrisafi prim, kıdem primi, tahliye primi, teşvik primi, prodüktivite primi, yenileme primi, götürü prim, gece çalışması primi, fazla çalışma primi, tercih, primi, risk primi ilh.
İkramiyeleri, fiyat ve kur farklarını, zamları, tazminatı ifade için bu sözcüğün kullanıldığına rastlanmaktadır.
Almancası : Prâmie. Bonus.
Fransızcası : prime.
İngilizcesi : bounty, Premium, Grant, subsidy.
(Bk; primli piyasa, ihracat primleri, borsa'da primli piyasa).