Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PSİKOLOJİK MARJNALİST EKOL NEDİR?


Genellikle Avusturya Ekolünün analiz tekniğini ve iktisadî olaylara sübjektif fayda açısından yaklaşım metodunu belirten bir terimdir.

Kari Menger, Böhm Bawerk, von Wieser ve Sax tarafından temsil edilen Avusturya Ekolü soyut tahlillerle hedefine yaklaşmağa çalışmıştır, insanların maddî menfaatlerine göre davranışlarını mantıkî biçimde düzenlediklerini varsayarak homo economicus kavramını Klâsikler gibi benimsemiştir.

Ancak Nogaro, Aftalion ve Keynes' in de aralarında bulundukları daha yeni bir iktisatçılar kuşağı, teorilerini soyut tahliller üzerine kurmuş bulunan Avusturyalı bilim adamlarından farklı olarak, tatbikî psikolojiye ve reel hayat gözlemlerine önem vermişlerdir. Keynes'in Psikolojik Teorisi diye adlandırılan tahlil türünde marjinal tüketim eğilimi, marjinal tasarruf eğilimi ve sermayenin marjinal etkinliği gibi kavramlar yer almıştır. Aftalion'un Psikolojik Para Teorisinde marjinal gelirlerin libâralitâs niteliğindeki harcamalar açısından tahlili yapılmış ve libâralitâs eğilimleri ile para değeri arasında ilişki kurulmuştur.

Louis Baudin, Perroux, Jean ve André Marchal, ekonominin herşeyden önce bir insan bilimi sayılması gerektiğini savunmuşlardır. Schultz, Boy ve Fréchet, ekonometri çalışmalarında psikolojik elemanlara yer vermişlerdir. Rouguet La Garrigue, Oyun Teorisinin geliştirilmesinden sonra, ihtimaller ve stratejiler üzerinde çalışan ekonometri bilginlerinin ergeç psikolog iktisatçılara son derece yaklaştıklarını yazmıştır.

Almancası : psychologische Grenznutzenschule.

Fransızcası : école psychologigue marginaliste.

(Bk; Avusturya Ekolü, Marjinalistler).