Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RAMSEY RESET TESTİ NEDİR?


Ekonometride iki farklı amaç için kullanılır. İlk olarak tanımlama hatalarının testi için kullanılır. Bu durumda değeri bilinmeyip, modelde yer almayan değişkenler yerine temsili değer olarak teorik değerlerin karesine, kübüne ve dördüncü kuvvetine modelde yer verilerek F testi yapılarak tanımlama hatası olup olmadığı belirlenir. Bu test ikinci olarak sabit varyans varsayımının geçerliliğinin testinde de kullanılır. Bu durumda modelden elde edilen artıkların bağımlı değişken, modelin teorik değerlerinin karesi, kübü ve dördüncü kuvveti için bağımsız değişken olduğu regresyon modeli tahmin edilir. Teorik değerlerin kuvvetlerinin katsayıları anlamsız ise sabit varyans varsayımının geçerli olduğuna karar verilir.