Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RANDIMAN   NEDİR?


Alain Cotta's a göre, prodüktivite ile eş anlamlı bir sözcüktür.

a)   Bağlanmış sermayenin yüzdesi hesabile elde edilen kâr,

b)   Ciro hacminin yüzdesi itibarile kâr oranı,

c)   Bir işçinin, bir makinenin veya bir bölümün üretim kapasitesine oranla kâr, randıman'dır.

Almancası : Rendite (a). Umsatzverdienstrate (b). Kapazitât (c).

Fransızcası : rendement.

İngilizcesi : yield, productivity.

(Bk; prodüktivite, Azalan Randımanlar Kanunu).