Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RANDOM NEDİR?


İstatistik ve ihtimali hesaba ait bir terimdir. Matematikte değişken, sabitin karşıtını teşkil eder ve değişebilen bir nicelik anlamına gelir. Niceliğin çeşitli değerler alabilmesi hususunda ne kadar ihtimal bulunduğu hesaba katılmaz. Buna karşılık tesadüfi değişken terimiyle genellikle belirli ihtimallerle türlü değerler alabilen nicelikler kastedilir. Bu ihtimallerin bilinmesi şartı da aranmaz. Meselâ bir ailenin aylık masrafları, şu veya bu seviyeye varması ihtimali bilinmediği ve hattâ sıhhatle tespit edilebileceği şüpheli olduğu halde, tesadüfi değişken sayılır. Ancak bazen tâbire daha geniş bir anlam verilir ve tesadüfe tâbi olmak itibariyle alacağı değerler önceden tâyin edilemiyen bütün niceliklere tesadüfi değişken denir. Bu halde tesadüfi değişken genel istatistikte kollektif adı verilen olaylarla aşağı yukarı aynı mânaya gelir.