Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RASYONELLİK NEDİR?


İktisadî anlamda, «belirli» maliyetle en yüksek tatmin formülüne erişmeği hedef tutan davranıştır.

Bir kişi yahut firma bahis konusu olduğunda, ferdi rasyonellik terimi kullanılır.

Bir grup veya bir toplum bahis konusu olduğunda, kollektif rasyonellik yahut toplu rasyonellik terimi kullanılır.

Bir kısım üyelerinin refahlarına ve gelirlerine sekte getirmeksizin çoğunluğa en uygun tatmin imkânlarını sağlamak, kollektif rasyonelliğin amacıdır.

Almancası : Rationalprinzip.

Fransızcası : rationalité.

İngilizcesi : rationality.

(Bk; Marjinalizm, iktisadî hesap, rasyonalizasyon, prodüktivite).