Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REEL ANKES ETKİSİ NEDİR?


Talep değişmelerini meydana getiren sebeplerden biridir. Bir malin fiyatındaki bir değişme diğer mallara olan talebe tesir eder.

Bunun sebepleri şunlardır:

—  Nisbi fiyat değişmesi, yani ikame etkisi,

—  Reel gelir değişmesi, yani gelir etkisi.

—  Reel ankes değişmesi, yani reel ankes etkisi.

İkame etkisi: Fertler bir malı satın alırken önce o malın fiyatı ile diğer malların fiyatlarını karşılaştırırlar. Bu nedenle b.ir malın fiyatı diğer malların fiyatına oranla düşerse, o mala, ikame etkisi nedeniyle, talep artar.

Gelir etkisi: Fertler harcamalarını gelirlerine göre yaparlar. Nominal gelirleri değişmediği halde fiyatlarda bir düşme olursa fertler harcamalarını arttırabilirler. Buna gelir etkisiyle talep artması denmektedir.

Reel ankes etkisi: Don Patinkin Miktar Teorisini savunurken bu etkinin mevcudiyetinden yararlanmıştır. Don Patinkin'e göre her ferdin kendine göre elinde bulundurmak istediği bir pıra miktarı vardır. Fertler bu para miktarının, nakdi değil reel miktarıyla ilgilidirler. Fiyatlarda bir düşme olursa elde bulunan paranın reel miktarı artmış olacaktır. Yani aynı miktar parayla daha fazla mal ve hizmet satın almak mümkündür. Bu durumda' fertler ellerinde bulundurdukları paranın, yani reel ankesin, değerinin yükseldiğini görünce bu fazlalığı kullanmak isteyeceklerdir. Bu nedenle mallara olan talep artacaktır. Fertlerin ellerinde bulundurmak istedikleri reel ankes miktarı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

—  Harcamalarla gemlerin doğuşu arasındaki zamana,

—  Spekülasyon eğilimine,

—  Likit bulundurma arzusuna,

—  Kararlaştırılmış harcamalara.

Piyasada bütün mal fiyatlarında aynı oranda bir yükselme meydana gelmiş ise talep azalması, gelir veya ikame tesiri nedeniyle değil, reel ankes tesiri ile olacaktır. Fertler reel ankes miktarının azaldığını görünce, harcamalarını yani taleplerini kısacaklardır.

Fransızcası : effet d'encaisses réelles.

İngilizcesi : real balance effect.

(Bk; Pigou Etkisi, arzulanan ankes).