Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REEL HARCAMALAR NEDİR?


Kamu harcamalarının bir türüdür. Üretim kaynaklarının kamu ve piyasa sektörleri arasında dağılışını göstermek yahut devlet faaliyetlerindeki değişmelerin bu dağılışa etkisini tespit etmek için yapılan kamu harcamaları tasnifinde ortaya çıkmaktadır.

Reel harcamalar, devletin üretim faktörü kullanımını gerektiren, işgücü, tabiat unsuru ve sermayeye kamu sektörü içinde iş vermeyi gerektiren harcamaların tümünü teşkil eder. Bu sebeple çok defa, üretim faktörü kullanımını gerektiren kamu harcamaları olarak anılmakta ve transfer harcamalarının tam karşıtını teşkil etmektedirler.

Devlet harcamalarının üretim faktörü kullanımına sebebiyet vermesi iki şekilde olur: Devlet ya doğrudan doğruya üretim faktörü satın alır; memur ve işçi istihdam etmesi, arazi satın alması, sermaye kiralaması bu mahiyettedir yahut piyasadan satın aldığı mal ve hizmetlerin içinde olarak onlara dolayısıyla sahip olmuş olur. Birinci şekilde, piyasa ekonomisinin aynı faktörleri kullanma imkânı ortadan kaldırılmış ol maktadır. İkinci şekilde ise, faktörleri piyasa sektörü kullanarak onları mal ve hizmet haline getirmekte, fakat bu mal ve hizmetin istihlâki kamu faaliyeti içinde olmaktadır.

Almancası : Realausgaben.

Fransızcası : dépenses reélles.

İngilizcesi : reel expenditures.

(Bk; transfer harcamaları).