Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REESKONT NEDİR?


Tekrar iskonto demektir. Vadesi gelmemiş bir senedin bazı şartlarla banka tarafından paraya çevrilmesi ise iskontodur. Tüccarlar, kasalarındaki nakitleri, ihtiyaçlarına yeterli olmadığı zamanlarda, ellerindeki vadesi gelmemiş senetleri iskonto ettirerek likidite temin ederler. Kredi ihtiyacının genişlediği durumlarda, bankalara kırdırılan senetlerin miktarı artar. Bankaların kendilerine iskonto edilmek üzere verilen senetleri, paraya tahvil edebilmeleri ise, kendi nakit durumlarıyla sınırlıdır. Şayet reeskont müessesi olmasaydı bankalar yeni krediler açabilmek imkânına sahip olamayacaklardı. Bankalar protföylerindeki kısa vadeli senetleri reeskont ettirerek, yeni krediler için fon temin ederler.

Merkez bankasının reeskont ettiği senetler için aldığı faiz haddi, bankaların tüccar senetlerini iskonto ederken aldıkları faizden daha düşüktür. Bu iki faiz arasındaki fark bankaların kazancını teşkil etmektedir.

Merkez Bankası tarafından reeskont haddinin düşürülmesi veya yükseltilmesi kredi hacmine tesir eder.

Merkez bankasının iktisadi hayata müdahele yollarından biri de reeskont politikasıdır. Açık piyasa muameleleri, ankes nispetlerine müdahele yanında reeskont haddinin tespiti merkez bankasına para arzını tayin edebilme imkânını vermektedir.

Reeskont politikası aşağıdaki şekilde yürütülür:

Merkez bankası, piyasada para darlığı ve deflâsyonist bir durum mevcut ise reeskont haddini düşürür. Bu takdirde bankaların iskonto portföyündeki senetleri, merkez bankasına kırdırmakla elde edecekleri kazanç artmaktadır. Bankalar daha çok iskonto yapabilmek ve faiz haddini düşürmek imkânını kazanırlar. İskonto faizinin düşmesi tüccarın elindeki senetleri kırdırma meylini artırır, neticede para arz+ genişler. Faizin ucuzlaması ve paranın bollaşması efektif talebi artırır, üretim ve ithalât artma eğilimi gösterir. Yeni yatırımlara gidilebilir.

Merkez bankası, piyasada enflâsyonist bir durum mevcut ise reeskont haddini yükseltir. Reeskont faizinin yükselmesi ile bankaların kazançları azalmaktadır. Bu durumda bankalar reeskont ettirdikleri senet miktarını daraltabilecekleri gibi iskonto ettikleri senetlere tatbik ettikleri faiz haddini de yükseltebilirler, iskonto faizinin yükselmesi piyasada para talebini daraltır. Efektif talebin daralması, spekülâsyonların azalması ve stok tutma masraflarının artması enflâsyonist baskının şiddetini hafifletmektedir.

Almancası : Rediskont. Redikontierung.

Fransızcası : réescompte.

İngilizcesi : rediscount.

(Bk; merkez bankaları, nötralizasyon, açık piyasa işlemleri, nötr faiz, likidite Tercihi Teorisi, iskonto).