Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REFAH DEVLETİ NEDİR?


İktisadi güçleri yeterli olmayan kişilere gerekli eğitim, sağlık ve mesken hizmetlerini bedelsiz yahut çok ucuz bedel karşılığında sağlar. Çalışamayacak ve geçinemeyecek durumda olanlara aylık bağlar. Emek gelinle geçinenlerin daha yüksek bir hayat standardından faydalanmalarına yararlı tedbirleri alır. Refahı tabana indirecek bir iktisat siyaseti izler. Ve bu iktisat siyasetini besliyecek vergileri varlıklı olanlara ödetir.

Refah devletine doğru ilk gelişmeler. On Dokuzuncu Yüzyıl sonlarında önem kazanmağa başlamıştır. İngiliz Liberalleri, 1906 dan sonra, refah devletine doğru büyük hamleleri gerçekleştirmişlerdir. Sosyal sigortalar hakkındaki 1942 tarihli Beveridge Planı da, refah devletinin gelişme sürecinde bir aşama teşkil etmiştir.

Günümüzde, bütün memleketlerin ve bütün siyasî rejimlerin “refah devleti” kavramını benimsedikleri görülmektedir.

Refah devletinde büyük kitlenin sefaletten korunması, fiilî talebi genişletmeğe ve istihsal faaliyetini canlı tutmağa faydalı olmaktadır. Ancak vergilerin ağırlığı dolayısile müteşebbisler riskli işlere eskisi kadar cesaretle girmemektedirler. Almancası : Wohlfahrtsstaat.

Fransızcası : état social, état providence,

İngilizcesi : welfare state.

(Bk; William Beveridge, Senior. malî adalet, sosyal siyaset, sosyal devlet).