Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REFUNDING ve KONVERSİYON NEDİR?


REFUNDING ve KONVERSİYON kelimeleri çok defa aynı anlama kullanılmakla beraber, aralarında bir nüans vardır.

«Refunding» bir istikrâzm bedelini ödemiyerek yerine bir yenisini ikame etmektir,

“Konversiyon” eski borcun değişik faizli yeni tahvillerle : değiştirilmesidir. «Refunding»de ise, faiz haddinin değişik olması şart değildir.

(Bk;konversiyon).