Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REİCHSMARK NEDİR?


Alman parasının eski adı'dır.

Reichsmark, 1875 den 1914 yılına kadar Altın Sikke Standardı esasları dairesinde konvertibl bir para idi.

Birinci Cihan Savaşında Reichsbank'ıh banknotları altına çevirme mükellefiyeti tatil edilmiş ve cebri tedavül mekanizması, kurulmuştur.

Büyük Alman Enflâsyonunda mark değeri sıfıra inmiştir.

Rentenmark tecrübesinden sonra, Alman parası yine Reichsmark adile Külçe Altın Sistemine 1925 de bağlanmıştır.

Büyük Buhran'la beraber kambiyo kontrolü; kurulmuş ve Reichsmark'ın konvertibilitesi kaldırılmıştır.

İkinci Cihan Savaşından sonra, Alman parasına Deutsche Mark, denilmeğe başlamıştır.

(Bk; Reichsbank, Rentenmark, Alman Enflâsyonu, Deutsche Mark, Alman markının revalüasyon problemi).