Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REMİSE NEDİR?


Dış ödemeler tekniğine ilişkin bir terimdir.

Serbest döviz sistemlerinde, transfer yapacak müşterilere bankaların iki şekilde hizmet etmeleri mümkündür:

Birinci şekle göre, (A) memleketinde dövize ihtiyacı olan bir şahıs, ibrazında veya vâdesi geldiğinde bankanın (B) ülkesindeki muhabirine ödenecek bir poliçe satın alır. Bu poliçeye, traite denilmektedir. Bu takdirde, kambiyo muamelesi, (B) memleketindeki ve vâde tarihindeki kurlar üzerinden yapılır. İkinci şekle göre ise, ödeme yapacak olan (A) memleketindeki şahıs, bulunduğu yerdeki bankadan dövizi çek halinde satın alır. Bu takdirde, kambiyo muamelesi, (A) memleketindeki borsa kurlarına göre cereyan eder. Bu ikinci ödeme şekline remise denilmektedir.

Remise usulünde muamele mahalli kurlara göre cereyan eder.

Kambiyo kurları yerine ve zamanına göre değişebileceğinden, transfer yapacak kimseler bazan traite ve bazan remise usulünü tercih ederler.

Kambiyo kontrolü rejimlerindeki döviz darlığı dolayısile bankalar arasında arz rekabeti söz konusu değildir. Müşteriler bu kur farklarından kolaylıkla faydalanmak imkanı bulamazlar.

(Bk; aciyo).