Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RENAULT NEDİR?


Fransa'nın en büyük otomobil, kamyon, traktör, demiryolu malzemesi ve deniz motörleri imal eden fabrikasıdır.

Renault otomobilleri yalnız Fransa'nın iç piyasasında en geniş payı elde tutmakla kalmamış, en çok ihracat yapan firma durumunu da sürekli olarak muhafaza etmiştir. Renault firması. Fransa dışında da fabrikalar kurmuştur.

Renault yöneticisi Pierre Dreyfus ile ilk teması General Fikret Elbizim, Özer. Derbil ve Prof. Dr. Ali Bozer yapmışlardır. Eserin gerçekleşmesinde. Oyak'ın adları zikredilen bu üç idarecisi yanında, Genel Müdür Ahmet Özsoy'un da emeği geçmiştir. (Bk; Louis Renault, Ordu Yardımlaşma Kurumu).