Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RESERVE MONEY NEDİR?


Merkez, bankasındaki emre hazır mevduat ile banknotların toplamına denir. Merkez bankasında firmaların, resmi dairelerin ve fertlerin çek keşidesine müsait hesapları olabilir. Bu hesaplar likidite bakımından diğer bankalarınkinden farklı değildir. Fertler ve firmalar çek keşide ederek hesaplarındaki satınalma gücünü kullanabilirler. Merkez bankasındaki bu hesaplar, bankalar arası mevduat hacmi hariç, para toplamı içinde yer alır.