Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RESİM NEDİR?


Devlet gelirleri içinde bir kısım vergilerle harçlara verilen isimdir. Gerçekten resmin bir malî mükellefiyet olarak vergi ve harç'ın dışında bir anlamı yoktur. Zira karşılıksız olduğu vakit vergiden; bir hizmet, hak veya mal elde edilmesi karşılığı olarak alındığı zaman da harçtan başka bir şey değildir. Türkiye'de birincisine misal olarak ithalde alınan damga resmini, ikincisine misal olarak ta avlanma ruhsatı veya rıhtım resmini göstermek imkânı vardır. Başka ifade ile resim, yerine göre ya vergi ile yahut harçla eş anlamdadır. Buna rağmen bazı mükellefiyetlerin resim adiyle konmuş olmaları, tarihî sebeplerden ve bunların çoğunun menşe'lerinde değişik unsurlar bulunmasından ileri gelmiştir. Nitekim eskiden resim adı altında konmuş ve öyle yürütülmüş bazı mükellefiyetlere çağımızda genellikle vergi, bazı hallerde değer hizmetle mükellefiyet arasında ilişki mevcutsa harç adı verilmesi tercih edilmektedir. Gümrük vergisi, damga vergisi, istihlâk vergisi yerine memleketimizde yakın zamana kadar gümrük resmi, damga resmi ve istihlâk resmi tâbirleri kullanılmıştır. Bir çok Batı ülkelerinde ise bu çeşit vergiler, halâ, tarihî sebeplerle resim (droit duty) olarak adlandırılmaktadır.

Almancası : Abgabe, Steuer, Zoll ( gebühr).

Fransızcası : droit.

İngilizcesi : duty.

(Bk; vergi, harç, parafiskalite).