Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

REVALORIZASYON NEDİR?


Paraya kaybetmiş olduğu değerini tamamen veya kısmen iade etmek üzere yapılan bir operasyondur.

Bu operasyonla, harplerin ve enflâsyonların satınalma gücünü zayıflatmış olduğu bir para. değeri yükseltilerek eski düzeyinde veya eskisine yakın bir düzeyde altın ve döviz kurlarına göre tekrar ayarlanır.

1924 de Alman mark'ının ve 1925 de İngiliz lirasının harpten önceki değerleri üzerinden yeniden altın'a bağlanarak konvertibl duruma getirilmeleri, birer
revalorizasyon örneğidir.

Almancası: Revalorisierung.

Fransızcası: revalorısalıon.

İngilizcesi: revalorization.

(Bk: Keynes. İngiliz lirası, revalüasyon).