Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RİCARDO SOSYALİSTLERİ NEDİR?


On Dokuzuncu Yüzyılda sınırlı gelişme Kaydetmiş ve Marksizm'in ortaya çıkmasile gölgelenmiş bir akımdır.

Bu akımın başlıca temsilcileri William Thompson, Thomas Hodgskin ve John Gray'dir.

Artı Değer terimini kullanmaksızın bu terimi tahlil edenler, Ricardo Sosyalistleridir.

Ricardo Sosyalistleri, iki ana fikirden hareket etmişlerdir. Bu ana fikirlerden biri Doğal Hukuk ve diğeri Ricardo'nun Değer Teorisidir. Doğal Hukuk kavramının yardımile Ricardo'nun Değer Teorisini kaidesine ters oturtarak tanınmış Klâsik iktisatçının doktrinine taban tabana zıt bir sonuca varmışlardır.

Ricardo Sosyalistlerine göre, kimsenin işleyeceğinden fazla toprağa ve emeğinin yaratabileceğinden fazla gelire sahip olmaması gerekirdi. Değeri emek yarattığına göre, gelirin tümü de onun hakkı idi. Toplum düzeni, adalete ve Doğal Hukuka uygun olarak yeniden biçimlendirilmeliydi. Bir sun hak olan mülkiyet, yerini Doğal Hukuka bırakmalı idi. Emeğe yarattığı değerden eksiğini vererek avantajlı durumdaki mal sahiplerinin aradaki farkı kendilerine almaları önlenmeli idi.

Almancası : Ricardische Sozialisten.

Fransızcası : soclalistes ricardiens.

İngilizcesi : Ricardian socialists.

(Bk; John Gray, Thcmas Hodgskin, Luddite).