Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ROCKEFELLER VAKFI NEDİR?


1913 de kurulmuştur.

Rockefeller Vakfının fonları, başlangıçta 150 milyon altın dolardan ibaretti. Fakat bu vakıf, zamanla malî kaynaklarını geliştirmiştir.

Vakfın amacı gelişme, beslenme ve nüfus problemlerini insanlığa fayda getirici yaklaşımdan yapılacak araştırmalara ve çalışmalara yararlı olmaktır.

Kamu sağlığı ve tıp alanlarında, Rockefeller Vakfı, önemli ilmî faaliyeti finanse etmiştir.

Pek çok ilim adamına, Rockefeller Vakfınca burslar verilmiştir.

Almancası : Rockefeller Stiftung.

Fransızcası : Fondation de Rockefeller.

İngilizcesi : Rockefeller Foundation.

(Bk; modern vakıflar, John Davidson Rocke feller).