Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RÖLANS NEDİR?


Hızını kaybetmeğe yüz tutmuş faaliyetin tekrar canlandırılmasıdır.

Bu terim, özellikle konjonktür politikasında ve işletmecilikte kullanılmaktadır.

Reeskont tedbirlerile açık piyasa muameleleriyle ve bayındırlık işlerile piyasaya hareket verecek etkili zincirleme tedbirler alınmasına, konjonktür politikasında rölans denilmektedir.

Servisleri organize ederek, reklâm programları hazırlayarak, yeni bir teknik kullanarak, idarecileri değiştirerek, sermaye bünyesini kuvvetlendirerek veya yeni imalât tiplerine kayarak firmayı canlandırmayı hedef tutan tedbirlere de, işletmecilikte rölans denilmektedir.

Almancası : Initialzündung.

Fransızcası : relance.

İngilizcesi : pump priming.