Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ROOSA BONOLARI NEDİR?


Amerikanın dış ödemeler bilançosunu korumak üzere başvurulmuş bir tertiptir.

Bu bonolar, Amerika'da para siyasetinden sorumlu siyasî müsteşar R. V. Roosa'nın adını taşımaktadır.

Roosa Bonoları, devredilemez karakterli faiz getiren kısa ve orta vadeli borç senetleridir. Bu bonolar, Amerika’ya alacaklı duruma geçen memleketler merkez bankalarına tevdi edilmektedir.

Bonoların üzerinde yazılı meblâğ, dolar veya alacaklı memleket parasile hesaplanmaktadır.

Bu bonolar, Amerika’yı borçlarına karşılık derhal transfer yapmak zorunluluğundan kurtarmaktadır.

(Bk; dolar, Swap Örgütü, Altın Kambiyo Sistemi).