Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ROTATİF AKREDİTİF NEDİR?


Verilen talimatta tespit edilmiş akreditif tutarının tamamının veya bir kısmının kullanılması veya çekilen poliçenin ödenmesi halinde, talimatta belirtilen miktarda aynı şartla ve otomatik olarak yenilenen akreditiftir.