Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RÜCUA KEFALET NEDİR?


Kefilin borçlunun borcunu ödeyip rücu hakkını kullandığında borçludan alacağını alamamasına kefil olunması halinde rücua kefalet denir.