Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SABİT FİYATLARLA MİLLÎ GELİR NEDİR?


Belli bir temel yılın fiyatlarına göre hesaplanır ve para değerindeki değişiklerin etkisini tecrit ederek reel ölçüde kaydedilen gelişmeyi gösterir.

Almancası : Soziaiprodukt in konsianten Preisen.

Fransızcası : revenu national aux prix constants.

İngilizcesi : national income at constant prices.

(Bk: millî gelir, fiyat indeksleri).