Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SAĞ PARA NEDİR?


SAĞ PARAnın satınalma gücü ile dış değeri denktir.

Sağ para, konvetibldir. Para otoritesinin tayin ettiği kambiyo kuru ile serbest borsalarda muamele gördüğü rayiç arasında kayda değer ve devamlı bir ayrılık görülmez. İstikrarlıdır.

Almancası : stabile Wâhrung, gutes Geld.

Fransızcası : monnaie droite, monnaie stabie.

İngilizcesi : stabie money. sound money.

(Bk; sabit kurlu konvertibilite).