Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SAKIZLI OHANNES PAŞA NEDİR?


Eski Türk iktisatçılarındandır.

1830-1912 yıllarında yaşamıştır.

Mülkiye Mektebinde hocalık yapmıştır. Sayıştay savcılığında bulunmuştur. Değişik mevkilerde başarılı memurluğu vardır. 1897 de Hazine-i Hassa Nazırı olmuştur.

İlm-i Servet-i Milel ve Mebâdi-i ilm-i Servet-i Milel adlı eserlerile tanınmıştır.

Klâsik Ekolü terimlemiş ve liberal görüşleri savunmuştur.