Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SANAYİ NEDİR?


İngilizce. Fransızca, Almanca ve diğer bazı dillerdeki karşılığı Lâtince bir sözcük olan industria'dan alınmadır. Industria, faaliyet - aktivite demektir.

(Sermaye ve emek) faktörlerini kullanarak hammadde ve yarı mamulleri işleyen ve mamul hale getiren üretim faaliyeti, yani imalâtçılık dar anlamda sanayi'dir. Bu terim, katma değer yaratıcı faaliyetin tümünü kapsar.

Geniş anlamda sanayi, müteşebbisin kurduğu mal ve hizmet üretici ve gelir getirici faktörler kombinezonudur. Turizm sanayii, ulaştırma sanayii, eğlence sanayii, imalât sanayii gibi..

Almancası : Industrie.

Fransızcası : industrie.

İngilizcesi : industry.

(Bk; sanayileşme).